Wijziging bestemmingsplan Hexelseweg 63, Wierden

DeWierdengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Wijziging bestemmingsplan Hexelseweg 63, Wierden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Bij de gemeente Wierden is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuwe woning aan de Hexelseweg 63 (nieuw huisnummer) via de regeling “Rood voor Rood met gesloten beurs, gemeente Wierden”. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie M, nummer 1129. In ruil voor de bouw van de woning zijn voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt aan de Hexelseweg 67 en de Zuthemerweg 23 in Laag Zuthem. De bouw van de woning past niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente is echter bereid het bestemmingsplan aan te passen. Voor de bouw van de woning is eerder het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, partiële herziening Hexelseweg ong.” vastgesteld. Dit raadsbesluit is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Het besluit van de gemeenteraad is om procedurele redenen vernietigd, en niet op inhoudelijke gronden. Om deze reden is nu een nieuw ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Hexelseweg 63” opgesteld om de bouw van de woning op het perceel Hexelseweg 63 (nieuw huisnummer) mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan is opgesteld met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State. Het ontwerp-bestemmingsplan staat vanaf 21 februari 2013 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2012000024-ON01. Daarnaast ligt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 21 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren: • Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’. • Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze. • Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen. Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Driehoek en op de website van de gemeente. Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deWierdengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Wierden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWierdengids.nl
Redactie deWierdengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dewierden
  2. stcrt-2013-4385

Gerelateerde berichten