Bestemmingsplan Enter-dorp, herz. Krompatte vastgesteld, Wierden

DeWierdengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan Enter-dorp, herz. Krompatte vastgesteld, Wierden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeenteraad heeft op 3 juni 2013 het volgende bestemmingsplan vastgesteld: ‘Enter-dorp, herziening Krompatte’. In dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt dat er een bedrijfshal wordt gebouwd aan de Krompatte in Enter. Het bestemmingsplan staat vanaf 13 juni 2013 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2012000017-VA01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan vanaf 13 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Op de dag nadat deze periode is afgelopen, treedt het besluit in werking. Het kan zijn dat u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad. Dit kunt u (als belanghebbende) aangeven bij de rechtbank: binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Dit heet ‘beroep aantekenen’. U kunt alleen beroep aantekenen als u op een eerder moment een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. Het kan ook als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest eerder een zienswijze in te dienen. Wilt u een beroepschrift indienen? Stuur dan een brief naar de: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State postbus 20019 2500 EA Den Haag Die brief is uw beroepschrift. In het beroepschrift moeten in ieder geval uw naam en adres staan, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. In het beroepschrift schrijft u verder waarom u in beroep gaat (de gronden van het beroep). Tot slot moet u het beroepschrift ondertekenen en een kopie van het besluit meesturen. Als u een beroepschrift indient, kunt u tegelijkertijd ook aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen. In beroep gaan en indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Raad van State (tel. 070-4264251) o Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen bij Postbus 51 (tel. 0800-8051, internet: www.postbus51.nl). o Informatie vindt u ook op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. o Als u vragen heeft over het bestemmingsplan kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail bouwenenwonen@wierden.nl).

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deWierdengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Wierden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWierdengids.nl
Redactie deWierdengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dewierden
  2. stcrt-2013-15508

Gerelateerde berichten