Ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg Enter 2010, herziening Mettenkampsweg ong’, Wierden

DeWierdengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg Enter 2010, herziening Mettenkampsweg ong’, Wierden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De eigenaar van het perceel aan de Mettenkampsweg wil het perceel gebruiken als bedrijfsgrond. Die plannen passen niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wij zijn bereid het bestemmingsplan te herzien. We hebben een ontwerp gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan, dat de naam heeft gekregen Rondweg Enter 2010, herziening Mettenkampsweg ong. In dit ontwerp-bestemmingsplan is geregeld dat het perceel aan de Mettenkampsweg ong. wordt omgezet naar de bestemming “bedrijventerrein” en dat voor het perceel Vonderweg 16 de maximale bouwhoogte wordt verhoogd van 6 naar 8 meter. Het ontwerp-bestemmingsplan staat vanaf 30 mei 2013 op www.wierden.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2013000006-ON02). Daarnaast ligt het ontwerp-bestemmingsplan vanaf 30 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren: • Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’. • Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze. • Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen. Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Driehoek en op de website van de gemeente. Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deWierdengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Wierden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWierdengids.nl
Redactie deWierdengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dewierden
  2. stcrt-2013-13891

Gerelateerde berichten