Ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 5/5a’, Wierden

DeWierdengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 5/5a’, Wierden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De eigenaren van het agrarisch bedrijf aan de Achteresweg 5/5a willen hun bedrijf uitbreiden. Het is de bedoeling een nieuwe loopstal en een nieuwe jongvee- en afkalverstal te bouwen. Ook willen zijn een tweede bedrijfswoning bouwen achterop het erf. Die plannen passen niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wij zijn bereid het bestemmingsplan te herzien. We hebben een ontwerp gemaakt voor een nieuw bestemmingsplan, dat de naam heeft gekregen bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 5/5a”. In dit ontwerp-bestemmingsplan is het bestemmingsvlak met de bestemming “Agrarisch- Agrarisch bedrijf” vergroot. Het bestemmingsvlak van het bedrijf bedraagt na de uitbreiding 1,5 ha. Naast het bestemmingsplan hebben we een exploitatieovereenkomst gesloten met de eigenaren van het perceel Achteresweg 5/5a (kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie E nummers 5181, 3429, 3430 en 8512). In de overeenkomst staan afspraken aan welke voorwaarden de ontwikkelingen moeten voldoen en wie welke kosten en welk risico draagt. Het ontwerp-bestemmingsplan staat vanaf 16 mei 2013 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2013000004-ON01. Daarnaast ligt het ontwerp-bestemmingsplan en de hoofdlijn van de exploitatieovereenkomst (zakelijke inhoud) vanaf 16 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze indienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Dat kan op een aantal manieren: • Schriftelijk. Richt uw zienswijze aan ‘Gemeente Wierden, Gemeenteraad, Postbus 43, 7640 AA Wierden’. • Via de website. In dat geval gaat u naar www.wierden.nl/zienswijze. • Mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij het loket Bouwen en wonen. NB Tegen de exploitatieovereenkomst kunt u geen bezwaren of zienswijzen indienen. Na verwerking van de zienswijzen wordt het plan vastgesteld (eventueel gewijzigd). Als het zover is, kunt u dat lezen in de wekelijkse advertentie van de gemeente in De Driehoek en op de website van de gemeente. Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan, kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl).

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deWierdengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Wierden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWierdengids.nl
Redactie deWierdengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dewierden
  2. stcrt-2013-12906

Gerelateerde berichten