Gemeente Wierden - gehandicaptenparkeerplaats - nabij Reggedal 1F

DeWierdengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Wierden - gehandicaptenparkeerplaats - nabij Reggedal 1F.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Z-23-49524/UIT-23-62234   AANLEIDING.   Bij schrijven van 27 december 2023 is een verzoek ingediend om nabij Het Reggedal 1F te Enter een parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats op naam toe te wijzen.   OVERWEGINGEN.   Aanvrager is in bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders. Er bestaan geen bezwaren om aan het verzoek medewerking te verlenen en de op bijgaande situatietekening/luchtfoto aangegeven parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats op naam toe te wijzen door de plaatsing van bord E6 met onderbord (41-GN-TN).   Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij bracht hierover advies uit. Bij besluit van de raad van 9 mei 1995 is het nemen van verkeersmaatregelen gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.   BESLISSING. Krachtens het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer wordt door plaatsing van bord E6 met onderbord (41-GN-TN), een parkeerplaats gelegen nabij Het Reggedal 1F te Enter als gehandicaptenparkeerplaats op naam toegewezen een en ander conform de bij dit besluit behorende situatietekening/luchtfoto.     Wierden, 8 januari 2024 Namens burgemeester en wethouders van Wierden,   B. van Os Afdelingshoofd Ruimtelijk Beheer en Realisatie                               Bezwaar tegen dit besluit Het kan zijn dat u het niet eens bent met ons besluit. Dit kunt u dan bij ons aangeven. Dit heet ‘bezwaar indienen’. Dit moet binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.   In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan: • uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats • de datum waarop u de brief heeft verstuurd (dagtekening) • met welk besluit u het niet eens bent • de redenen waarom u het niet met het besluit eens bent (de gronden van het bezwaar) • uw handtekening   Kosten Bezwaar maken kost niets.   Hoe moet ik reageren? U kunt op twee manieren bezwaar maken: 1. Per brief. U stuurt uw brief naar: burgemeester en wethouders van Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden. 2. Digitaal. Dit kan via een formulier op onze website: www.wierden.nl/bezwaar   Voorlopige voorziening Ons besluit is direct geldig; ook al heeft u bij ons een bezwaarschrift ingediend. Als u dit wilt voorkomen, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel. in Zwolle. U moet bij uw aanvraag kunnen aantonen dat het om een situatie gaat waarbij u niet kunt wachten op een besluit op uw bezwaarschrift. De voorzieningenrechter beslist op korte termijn op uw verzoek.   Kosten Het indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Rechtbank Overijssel te Zwolle   Hoe moet ik reageren? U kunt op twee manieren een voorlopige voorziening aanvragen: 1. Per brief. U stuurt uw brief naar: Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. 2. Digitaal. Dit kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).     Afschrift verzonden aan: a. Politie Oost Nederland b. Loket Bouwen en wonen; c. bedrijfsleider buitendienst d. Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa)

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deWierdengids.nl op 12-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Wierden, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deWierdengids.nl
Redactie deWierdengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Wierden
  2. 741f0a7cf22c654c8957903c999b7710

Gerelateerde berichten